Thẻ tạm trú

GIA HẠN TẠM TRÚ
8:40 10-08-2016

GIA HẠN TẠM TRÚ: trình tự thủ tục, thời hạn

Xem thêm
KHAI BÁO TẠM TRÚ
8:36 10-08-2016

KHAI BÁO TẠM TRÚ: trình tự thủ tục thực hiện

Xem thêm
CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ
8:31 10-08-2016

CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ: đơn vị kiểm soát, thời hạn tạm trú

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ
12:02 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ: trường hợp được cấp,hồ sơ, giải quyết, thời hạn

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
11:53 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: trình tự thực hiện, hồ sơ xin cấp, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm