Tag 3 - 660: GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Giấy phép anh toàn vệ sinh thực phẩm

XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
9:50 14-02-2017

Bạn muốn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng chưa biết cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? VALAW sẽ giới thiệu đến bạn trình tự, thủ tục xin giấy chứng nhận, cơ quan thực hiện thủ tục này.

Xem thêm