Sở Hữu Trí Tuệ

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
0:00 14-02-2017

Valaw sẽ thay quý khách thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm của quý khách. Với lượng thời gian 15-30 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. Quý khách sẽ giấy chứng nhận quyền tác giả.

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
0:00 05-08-2016

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọi chi tiết hơn là Nhãn hiệu hàng hóa hay Nhãn hiệu dịch vụ. Còn logo hoặc thương hiệu là cách gọi thông thường của nhãn hiệu trên thị trường và dễ hiểu đối với đại đa số tổ chức, cá nhân. Thương hiệu là cách nói đến nhãn hiệu dạng chữ (phần đọc được). Còn Logo là cách dùng để nói về nhãn hiệu dạng hình ảnh. Logo thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO
0:00 05-08-2016

Logo là cách dùng để nói về nhãn hiệu dạng hình ảnh. Logo thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
0:00 05-08-2016

Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, để có thể đứng vững và cạnh tranh với các sản phẩm khác, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền của nhằm cải thiện kiểu dáng các sản phẩm của họ.

Xem thêm
BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI
0:00 05-08-2016

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
0:00 05-08-2016

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc

Xem thêm
Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Thương Hiệu
0:00 25-07-2016

Cùng với nhiều chuyên viên giàu kinh nghiệm trong tư vấn và lập hồ sơ đăng ký thương hiệu , bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của cá nhân và doanh nghiệp,

Xem thêm
Tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
0:00 25-07-2016

Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền xuất phát từ các sáng tạo trí tuệ cả con người (như tác phẩm văn học – nghệ thuật, khoa học, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch điện tự, chỉ dẫn địa lỹ, nhãn hiệu, tên thương mại...)

Xem thêm
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống MADRID
0:00 25-07-2016

Đó là một điều ước quốc tế qui định về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa (bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ). Bằng việc nộp một đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (NHHH) duy nhất được gọi là “đơn quốc tế”

Xem thêm
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
0:00 25-07-2016

Việc Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm của các Doanh nghiệp là việc cần thiết nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh doanh.

Xem thêm
Thủ tục xử lý vi phạm Sở hữu trí tuệ
0:00 25-07-2016

Khi có bất cứ hành vi nào vi phạm đến quyền Sở hữu trí tuệ của bạn hãy tìm đến chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng tìm hiểu và tiến hàng xử lý các hành vi vi phạm dựa trên quyền lợi mà Quý khách hàng được Luật Sở hữu trí tuệ VN bảo vệ:

Xem thêm
Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Thương Hiệu
0:00 25-07-2016

Tư vấn hồ sơ thương hiệu , hồ sơ đăng ký thương hiệu

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?