Tư vấn dự án đầu tư

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI
12:03 04-10-2022

Hệ thống lưu ý đối với những người dùng thực hiện tra cứu thông tin nợ chi phí và thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Xem thêm
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI NHẤT
20:57 22-09-2022

Để đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức khi tham dự thầu theo Luật đấu thầu (quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu và Khoản 1 Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 8/9/2015

Xem thêm
THỜI GIAN HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU BAO LÂU?
20:54 05-09-2022

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.

Xem thêm
CÁ NHÂN CÓ ĐƯỢC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU KHÔNG?
20:50 05-09-2022

cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. Tùy từng chức năng, nhiệm vụ trong gói thầu mà điều kiện đối với cá nhân tham gia sẽ khác nhau

Xem thêm
VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU
20:45 05-09-2022

Để tăng cường công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung nhiều quy định cụ thể và có hẳn một chương về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Một chuyên gia kinh tế đã khẳng định: “Nếu Việt Nam triển khai đấu thầu qua

Xem thêm
NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
20:40 05-09-2022

Theo Khoản 1 Điều 31 TTLT số 07/2015, Nhà thầu phải thanh toán chi phí đăng ký, phí duy trì tên, phí lựa chọn nhà thầu (bao gồm nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất) qua mạng (Bên mời thầu KHÔNG phải thanh toán những chi phí này). Nhà thầu có thể lựa chọn hình thức thanh toán là Thanh toán điện tử hoặc Thanh toán tại ngân hàng.

Xem thêm
BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU
20:31 05-09-2022

Luật đấu thầu 2013 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Xem thêm
BẢO ĐẢM DỰ THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU
20:26 05-09-2022

Bảo đảm dự thầu, căn cứ pháp lý, luật đấu thầu 2013

Xem thêm
NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?
20:16 05-09-2022

Hiện nay, khi mà đấu thầu qua mạng được áp dụng thì mọi thao tác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như upload, đăng tải hồ sơ dự thầu qua mạng,... là những việc cần làm cần thiết và mang tính bắt buộc

Xem thêm
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẤU THẦU
14:34 05-09-2022

Điều kiện tham dự đấu thầu, cơ sở pháp lý, tư vấn dự thầu; luật đấu thầu 2013

Xem thêm
TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ DỰ THẦU
14:27 05-09-2022

Tư vấn lập, đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầu, cơ sở pháp lý luật đấu thầu 2013

Xem thêm
LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN TRONG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ
10:25 05-09-2022

LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN TRONG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ; luật đấu thầu 2013; Nghị định 63//2014/NĐ-CP

Xem thêm
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHÂN SỰ TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU NĂM 2022
10:14 05-09-2022

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Luật đấu thầu 2013

Xem thêm
BÊN MỜI THẦU LÀ AI? HỌ CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?
10:03 05-09-2022

Luật đấu thầu 2013 sô 43/2013/QH13, Theo khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 định nghĩa Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu,

Xem thêm
NHỮNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
9:50 05-09-2022

Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 Các phương thức này bao gồm: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, cụ thể phương thức này được quy định từ điều 28-32 của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?