Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng
0:00 18-10-2016

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Hải Phòng là trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Thành phố Hải Phòng nằm trên một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi, là địa phương duy nhất miền Bắc Việt Nam hội tụ đủ 5 loại hình giao thông là đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và đường hàng không..., có cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế. Đây là những điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có kết quả đồng đều và tốc độ tăng trưởng cao so với chỉ số trung bình trên cả nước và chỉ số của nhiều địa phương khác. Điển hình là ngành công nghiệp - ngành kinh tế lớn của thành phố.

Trong 7 tháng đầu năm 2016,Hải Phòng đã vượt mặt các địa phương vốn có sức thu hút FDI lớn nhất cả nước trong thời gian qua như Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai để trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. 7 tháng qua, địa phương này thu hút nhiều dự án với 28 dự án cấp mới và 21 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,987 tỷ USD, chiếm 15,3% tổng vốn đầu tư cả nước. Bởi vậy, thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng đang là một xu hướng tất yếu hiện nay.

VALAW hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, một trong số đó là tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng.

Các trường hợp doanh nghiệp giải thể

1.            Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2.            Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3.            Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

4.            Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5.            Trình tự giải thể

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

1.            Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

2.            Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng

1.            Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);

2.            Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3.            Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

4.            Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

5.            Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

6.            Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

7.            Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

8.            Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

9.            Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

10.          Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

11.          Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

12.          Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không mất phí.

 

giải thể doanh nghiệp, giai the doanh nghiep, Giải thể doanh nghiệp tại Hải Phòng, giai the doanh nghiep tai Hai Phong,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?