Sang tên sổ đỏ

SANG TÊN SỔ ĐỎ
8:46 27-06-2019

Sang tên sổ đỏ, các bước thực hiện sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ của starlaw, tài liệu cần cung cấp để thực hiện sang tên sổ đỏ

Xem thêm
THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ
17:40 05-08-2016

Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền trên đất diễn ra sôi động tại các thành phố lớn trên cả nước, hoạt động chuyển nhượng đó là một dạng mua bán đặc biệt phải tuân thủ đúng trình tự thủ tục pháp lý theo quy định mới đảm bảo

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?