Bản quyền tác giả

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
10:24 14-02-2017

Bạn muốn đăng ký quyền tác giả nhưng chưa biết cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? VALAW sẽ giới thiệu đến bạn trình tự, thủ tục đăng ký, cơ quan thực hiện thủ tục này.

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
15:28 05-08-2016

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?