Giấy phép lao động

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU: trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ,cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: Trình tự cấp, hồ sơ, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?