Đầu Tư

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VN
0:00 28-02-2020

Theo quy định của Luật Cư Trú thì Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thế thị thực - Visa

Xem thêm
LÀM SỔ HỘ KHẨU, KT3 CẤP MỚI NHANH
0:00 26-06-2019

Làm sổ hộ khẩu, kt3 cấp mới nhanh, đăng ký thường trú tại hà nội, hồ chí minh như thế nào? Liên quan đến làm sổ hộ khẩu, làm sổ KT3 cấp mới nhanh, giấy tờ cần chuẩn bị làm sổ hộ khẩu, kt3 cấp mới nhanh

Xem thêm
LÀM SỔ HỘ KHẨU, KT3 THEO NGƯỜI CÓ SỔ NHANH
0:00 26-06-2019

Làm sổ hộ khẩu, kt3 theo người có sổ nhanh, điều kiện để nhập hộ khẩu và kt3 theo người có sổ nhanh,dịch vụ tư vấn liên quan đến làm sổ hộ khẩu, làm sổ KT3

Xem thêm
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
0:00 12-01-2018

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm điều kiện thành laaoj, hồ sơ thành lập, trình tự thủ tục thành lập

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
0:00 05-04-2017

Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất mang hàm lượng công nghệ cao, hiệu quả về mặt kinh tế lớn, cải thiện trình độ của người lao động Việt Nam và có nhiều tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0:00 10-08-2016

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: Hồ sơ, thời gian, quy trình, đối tượng áp dụng, lưu ý

Xem thêm
GIA HẠN TẠM TRÚ
0:00 10-08-2016

GIA HẠN TẠM TRÚ: trình tự thủ tục, thời hạn

Xem thêm
KHAI BÁO TẠM TRÚ
0:00 10-08-2016

KHAI BÁO TẠM TRÚ: trình tự thủ tục thực hiện

Xem thêm
CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ
0:00 10-08-2016

CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ: đơn vị kiểm soát, thời hạn tạm trú

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ: trường hợp được cấp,hồ sơ, giải quyết, thời hạn

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU: trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ,cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: trình tự thực hiện, hồ sơ xin cấp, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: Trình tự cấp, hồ sơ, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
0:00 08-08-2016

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ: trình tự thực hiện, thành phần, số lượng, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI
0:00 08-08-2016

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?