Đầu Tư

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
18:02 12-01-2018

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
12:05 05-04-2017

Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất mang hàm lượng công nghệ cao, hiệu quả về mặt kinh tế lớn, cải thiện trình độ của người lao động Việt Nam và có nhiều tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
9:56 10-08-2016

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: Hồ sơ, thời gian, quy trình, đối tượng áp dụng, lưu ý

Xem thêm
GIA HẠN TẠM TRÚ
8:40 10-08-2016

GIA HẠN TẠM TRÚ: trình tự thủ tục, thời hạn

Xem thêm
KHAI BÁO TẠM TRÚ
8:36 10-08-2016

KHAI BÁO TẠM TRÚ: trình tự thủ tục thực hiện

Xem thêm
CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ
8:31 10-08-2016

CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ: đơn vị kiểm soát, thời hạn tạm trú

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ
12:02 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ: trường hợp được cấp,hồ sơ, giải quyết, thời hạn

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU
11:56 09-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU: trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ,cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
11:53 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: trình tự thực hiện, hồ sơ xin cấp, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
11:50 09-08-2016

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: Trình tự cấp, hồ sơ, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
11:20 08-08-2016

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ: trình tự thực hiện, thành phần, số lượng, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI
11:17 08-08-2016

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI

Xem thêm
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11:12 08-08-2016

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Thẩm quyền, thành phần, số lượng, trình tự thủ tục hồ sơ

Xem thêm
THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
11:06 08-08-2016

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ: Trình tự thực hiện, thành phần, số lượng, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ
11:02 08-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ: trình tự thực hiện, số lượng, thành phần, căn cứ pháp lý

Xem thêm