Nhãn hiệu hàng hóa

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
16:30 05-08-2016

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọi chi tiết hơn là Nhãn hiệu hàng hóa

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?