THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ
11:02 08-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

 

            Nhu cầu về vốn là một trong những bức xúc của doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi mà các doanh nghiệp đều mong muốn đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa dịch vụ nhằm tăng cường khả năn cạnh tranh của doanh nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bên cạnh đó cũng không ít những người đang có xu hướng tiến hành đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận. Khi nhà đầu tư góp vốn, họ phải thực hiện việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định.

1.    Trình tự thực hiện

Bước 1:Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

+ Cá nhân, tổ chức: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận “một cửa”), nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

+ Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2:Giải quyết hồ sơ:

Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và việc đáp ứng các điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyêt hồ sơ (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ / Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp).

- Bước 3:Trả kết quả

+ Văn phòng Sở phát hành (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ/Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp); trả bản sao kết quả kèm theo hồ sơ cho Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

+ Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

2.    Thành phần và số lượng hồ sơ

· Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức

·   Số lượng hồ sơ:01 bộ gốc và 03 bộ bản sao đối với trường hợp ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ

3.    Căn cứ pháp lý của thủ tục

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2014 trên địa bàn Thành phố.

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Đầu tư, dau tu, Thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, thu tuc dang ky gop von mua co phan phan von gop vao to chuc kinh te,

Các tin tức cùng chuyên mục: