Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình
0:00 08-08-2016

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà có công sức đóng góp, xây dựng, tạo lập, phát triển khối tài sản chung của gia đình thì khi ly hôn họ sẽ có quyền được chia tương ứng với phần đóng góp của mình. Tuy nhiên, việc xác định tài sản chia trong trường hợp này thông thường khá khó khăn và phức tạp. Vì vậy, bạn cần hiểu và áp dụng tốt các quy định pháp luật để giải quyết.

1.    Cơ sở pháp lý

Điều 61 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

“1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này”.

chia tài sản sau ly hôn

2. Chia tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp sống chung với gia đình

Như vậy có thể chia ra 2 trường hợp:

Thứ nhất, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì được chia căn cứ vào công sức đóng góp để duy trì, phát triển khối tài sản đó. Pháp luật vẫn tôn trọng thỏa thuận của các bên nên trước hết bạn cần thỏa thuận với gia đình. Nhưng nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau thì bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thứ hai, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đìnhcó thể xác định theo từng phần thì tài sản đó sẽ được trích ra từ khối tài sản chung để chia theo quy định của pháp luật.

Pháp luật hoàn toàn bảo vệ quyền lợi cho vợ, chồng khi sống chung với gia đình mà ly hôn, có tính đến công sức đóng góp thực tế, tức là họ sẽ được hưởng tài sản nhất định trong khối tài sản của gia đình. Tuy nhiên, mức tài sản cụ thể là bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào thoả thuận giữa bạn và gia đình trên cơ sở tính toán về mức đóng góp thực tế hoặc quyết định của Toà án.

chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình, chia tai san trong truong hop vo chong song chung voi gia dinh, chia tài sản sau ly hôn, chia tai san sau ly hon,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?