CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
10:49 10-08-2016

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Do thay đổi chiến lược, nhu cầu quản trị kinh doanh, nhu cầu tăng vốn cho công ty TNHH một thành viên mà trong quá trình hoạt động ... Dự liệu tình huống đó, Luật DN năm 2014 và các VB hướng dẫn đã có những quy định về chuyển đổi loại hình công ty, trong đó có việc chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty cổ phần. Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần. Về hình thức chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên có thể kết nạp thêm thành viên mới hoặc chuyển nhượng phần vốn góp và phải đảm bảo có tối thiểu là 03 cổ đông trở lên.

Theo điều Điều 196.Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

- Thủ tục chuyển đổi:

ü  Doanh nghiệp lập hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

ü  Người thực hiện thủ tục mang theo giấy giới thiệu/ giấy ủy quyền để nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch đầu tư.

ü  Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư viết giấy hẹn cho DN.

ü  Doanh nghiệp nhận kết quả theo thời gian trong giấy hẹn.

- Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang CTCP

ü  Giấy đề nghị đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp;

ü  Điều lệ công ty cổ phần có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, của người đại diện theo pháp luật của công ty;

ü  Danh sách thành viên sáng lập công ty cổ phần.

ü  Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc chuyển đổi doanh nghiệp;

ü  Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; Danh sách người lao động hiện có; Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

ü  Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty, của người đại diện theo pháp luật của công ty;

ü  Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

ü  Văn bản cam kết về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp đồng thời về việc kế thừa các quyền và nghĩa vụ tài chính của công ty hiện tại;

ü  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên;

ü  Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.

ü   Văn bản xác nhận, chứng minh vốn pháp định đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

ü   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

 

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, chuyen doi cong ty TNHH mot thanh vien, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội,

Các tin tức cùng chuyên mục: