Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
10:27 21-10-2016

MẪU TMĐT-1

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

……., ngày ….. tháng ….. năm ……….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

- Tên đăng ký:

- Tên giao dịch:

2. Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân) hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức):

Loại Giấy chứng nhận/Quyết định thành lập:

Số:                                           Ngày cấp:                                 Nơi cấp:

3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức: …………………………………………

4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: …………………………

6. Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:

□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến

□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ: ...................................................................................)

7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:

□ Hàng điện tử, gia dụng

□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

□ Ô tô, xe máy, xe đạp

□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

□ Công nghiệp, xây dựng

□ Thiết bị nội thất, ngoại thất

□ Bất động sản

□ Sách, văn phòng phẩm

□ Hoa, quà tặng, đồ chơi

□ Thực phẩm, đồ uống

□ Dịch vụ lưu trú và du lịch

□ Dịch vụ việc làm

□ Dịch vụ khác

□ Hàng hóa khác

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting: …………………………………………………………………..

9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:

10. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:                                 Fax:                                          Email:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

 

Để Tải xuống vui lòng để lại email trên trang web để được gửi file word/pdf của tệp

Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, don dang ky website cung cap dich vu thuong mai dien tu,