XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH
9:49 28-12-2018

XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

 

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Và để có thể thực hiện hoạt đông kinh doanh dịch vụ lữ hành, tổ chức các tour du lịch thì doanh nghiệp phảiđáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Một điều kiện bắt buộc đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đó là phải có Giấy phép kinh doanh lữ hành.

HOTLINE: 0931333162/ 0969769530

 

I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ Lữ hành

1.1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề: Điều hành tour du lịch; Kinh doanh lữ hành.

- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành tại ngân hàng bằng VNĐvà phải được duy trì trong suốt thời gian kinh doanh. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 VNĐ.

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải tốt nghiệp trung cấp trở trên chuyên ngành về lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp (cao đẳng) trở lên chuyên nghành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

1.2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

* Có giấy phép đăng ký kinh doanh về ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành.

* Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành tại ngân hàng bằng VNĐvà phải được duy trì trong suốt thời gian kinh doanh;

+ Mức ký quỹ:

- kinh doanh dịch vụ lữ hành khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 VNĐ

- kinh doanh dịch vụ lữ hành khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VNĐ

- kinh doanh dịch vụ lữ hành khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VNĐ

* Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải tốt nghiệp trung cấp trở trên chuyên ngành về lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp cao đăng trở lên chuyên nghành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

HOTLINE: 0931333162/ 0969769530

 

II. Hồ sơ xin cấp giấy phép

2.1 Hồ sơ cần chuẩn bị

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ĐKKD;

- Giấy chứng nhận ký quỹ;

- Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Bản sao có chứng thực văn bản, chứng chỉ của người phụ trách;

2.2.  Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền: - Sở Du Lịch/ Sở văn hóa, thể thao và du lịch đối với kinh doanh dịch vụ lữ hàng nội địa;

                                         - Tổng cục Du lịch đối với kinh doanh dịch vụ lữ hàng quốc tế.

HOTLINE: 0931333162/ 0969769530

 

III. Trình tự thủ tục thực hiện:

3.1. Đối với xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:

- Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép KD nộp 01 bộ hồ sơ Sở Du Lịch/ Sở văn hóa, thể thao và du lịch nới doanh nghiệp có trụ sở chính;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du Lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2. Đối với xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

- Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 IV. Lệ phí cấp mới: 3.000.000 VNĐ

 

HOTLINE: 0931333162/ 0969769530

Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, Điều kiện kinh doanh dịch vụ Lữ hành, Hồ sơ xin cấp giấy phép, Trình tự thủ tục thực hiện xin cấp phép,

Các tin tức cùng chuyên mục: