ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU
10:07 10-11-2020

 

ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

 

XEM THÊM: ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

 

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỦA HỒ SƠ MỜI THẦU

 

1. Đối với gói thầu

 - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

 

 - Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác.

 

 - Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

 

 - Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu.

 

 - Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

 

 - Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu

 

 

HOTLINE: 0931.333.162

2. Đối với dự án

 - Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất.

 

 - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

 

 - Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt.

 

 - Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013

 

II. HỒ SƠ MỜI THẦU

 

1. Hồ sơ mời thầu bao gồm:

a, Thông báo mời thầu;

+ Tên, địa chỉ của bên mời thầu;

+ Tóm tắt nội dung đấu thầu;

+ Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu;

+ Thời hạn, địa điểm, thủ tục nộp hồ sơ dự thầu;

+  Những chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu.

b) Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu;

c) Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu;

d) Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu.

 

2. Chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định."

HOTLINE: 0931.333.162

III. THỜI GIAN VÀ GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

 

1. Thời gian:

  - 7- 10 ngày làm việc

2. Giấy tờ cần cung cấp

  - Đăng ký kinh doanh

  - Dự toán

  - Thông số kỹ thuật, yêu cầu về hàng hóa, sản phẩm và số lượng,….

 

XEM THÊM: HỒ SƠ DỰ THẦU

 

IV. QUY TRÌNH VÀ CÔNG VIỆC STARLAW  LÀM HỒ SƠ MỜI THẦU

 

Bước 1: Hoàn thiện quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đăng tải lên hệ thống đấu thầu qua mạng.

 

Bước 2: 

  - Làm tờ trình yêu cầu phê duyệt hồ sơ mời thầu đồng thời làm hồ sơ mời thầu

  - Ký quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

  - Đăng tải quyết định và hồ sơ mời thầu lên hệ thống đấu thầu qua mạng

 

Sau khi nhà thầu nộp hồ sơ tham dự xong

 

Bước 3: Trong vòng 1 tiếng kể từ khi đóng thầu thì thực hiện thủ tục mở thầu

 

Bước 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu và tải hồ sơ đánh giá lên hệ thống đấu thầu

 

Bước 5: Các bên thương thảo hợp đồng ( nhà thầu mang hồ sơ gốc cho bên khách để đối chiếu, có thể mang cả sản phẩm thử nghiệm)

 

Bước 6:

  -  Làm tờ trình để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

  -  Ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu

  -  Đăng tải kết quả ( không được quá 10 ngày kể từ ngày ký quyết định)

 

XEM THÊM: ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

  • VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (+84)909 363 269/ Fax: (+84)975 911 197

  • VP HCM: 151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84)969 769 530/ Fax: (+84)975 911 197

 

Website: www.valaw.vn /stalaw.vn

 

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỜI THẦU, LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ THẦU, MỜI THẦU,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?