Giấy phép hoạt động dạy nghề

Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề
0:00 25-07-2016

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư sốngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội quy định về đăng kí hoạt động dạy nghề

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?