Tag 0 - 176: thủ tục đăng kí logo

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO
16:20 05-08-2016

Logo là cách dùng để nói về nhãn hiệu dạng hình ảnh. Logo thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm