Tag 0 - 234: Thủ tục đăng kí kinh doanh hộ cá thể

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ
15:06 09-08-2016

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?