Tag 0 - 316: thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỒM NHỮNG BƯỚC NÀO?
15:44 17-08-2016

Doanh nghiệp của bạn do một số vấn đề đã quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên bạn không không biết thủ tục như thế nào

Xem thêm