Tag 0 - 466: THÀNH LẬP CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi n

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?