Tag 1 - 193: luat hon nhan va gia dinh nam 2014

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
15:15 08-08-2016

Kế thừa và sửa đổi các quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã có nhiều đổi mới tích cực hơn, phù hợp với cuộc sống hiện tại hơn

Xem thêm