Tag 1 - 196: tham quyen dang ki ket hon co yeu to nuoc ngoai va nhung diem moi

Thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài và những điểm mới
16:10 08-08-2016

Luật Hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 đã đem đến những thay đổi quan trọng trong đó có điểm mới về thẩm quyền đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?