Tag 1 - 237: quy dinh ve nganh nghe kinh doanh cua ho kinh doanh

QUY ĐỊNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

Vấn đề ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định tại Điều 71 Nghị Định 78/2015 bao gồm những nội dung chính cần lưu ý sau:

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?