Tag 1 - 520: thu tuc chia tach so do duoc thuc hien nhu the nao

Thủ tục chia tách sổ đỏ được thực hiện như thế nào
0:00 11-10-2016

Thủ tục chia tách sổ đỏ được thực hiện như thế nào - Sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là chứng thư pháp lý quan trọng để xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước với cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền v

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?