Tag 2 - 698: HỒ SƠ HỢP PHÁP LÓA LÃNH SỰ

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ
14:39 02-12-2020

Cùng với quá trình hội nhập, mỗi cá nhân, tổ chức có nhu cầu trao đổi thông tin, học tập, làm việc tại nước ngoài là phổ biến. Do hệ thống pháp luật và hệ thống các cơ quan của các nước là khác nhau do đó khi có nhu cầu sử dụng giấy tờ tài liệu do cơ quan của một nước cấp tại nước khác thì giấy tờ văn bản đó cần được công nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi văn bản này có hoặc muốn có hiệu lực pháp lý. Vì vậy, để các giấy tờ Việt Nam được sử dụng ở nước ngoài thì chúng ta cũng cần thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?