Tag 3 - 191: thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của quốc hội

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI
11:17 08-08-2016

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?