Tag 3 - 520: thu tuc chia tach so do

Thủ tục chia tách sổ đỏ được thực hiện như thế nào
0:00 11-10-2016

Thủ tục chia tách sổ đỏ được thực hiện như thế nào - Sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là chứng thư pháp lý quan trọng để xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước với cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền v

Xem thêm
THỦ TỤC CHIA TÁCH SỔ ĐỎ
0:00 05-08-2016

Sổ đỏ là một trong những giấy tờ quan trọng trong việc mua bán chuyển giao nhà cửa, đất đai.Việc làm sổ đỏ còn là giúp hỗ trợ quá trình định giá nhà cửa, đất đai tài sản trong việc vay vốn ngân hàng.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?