Tag 3 - 697: trình tự thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI
9:31 02-12-2020

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có rất nhiều hình thức, ví dụ như vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô,… Mỗi một hình thức này đều có các quy định riêng về điều kiện...

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?