TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

- Trình tự thực hiện:     

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

·      Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và thực hiện đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi.

tạm ngừng kinh doanh

·      Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh.

- Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký địa điểm kinh doanh.

- Thành phần hồ sơ:

·      Giấy Thông báo tạm ngừng kinh doanh. Nội dung bao gồm:

-       Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

-       Ngành, nghề kinh doanh.

-       Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

-       Lý do tạm ngừng kinh doanh.

-       Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đại diện hộ kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Khi cần tư vấn, hỗ trợ, hãy tìm đến chúng tôi!!!

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, tam ngung kinh doanh cua ho kinh doanh,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?