THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Trình tự thực hiện:

·      Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

chấm dứt hoạt động kinh doanh

- Cách thức thực hiện: Chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

·      Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

·      Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Khi cần tư vấn, hỗ trợ, hãy tìm đến chúng tôi!!!

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, thu tuc cham dut hoat dong ho kinh doanh,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?