THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
11:42 10-08-2016

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngoại ngữ của mọi người trong xã hội, hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra với nhiều loại ngôn ngữ chẳng hạn: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,… Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

1.    Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

· Điều kiện thành lập:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

· Về đặt tên trung tâm ngoại ngữ:

-   Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

-   Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.

· Về giám đốc trung tâm:

-   Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục).

-   Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 5 năm.

-   Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

-   Trong trường hợp, cơ cấu tổ chức quản lý của trung tâm có Phó giám đốc thì Phó giám đốc trung tâm phải tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng theo chuyên môn trung tâm. Nhiệm kỳ của Phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm.

· Về giáo viên giảng dạy cho trung tâm ngoại ngữ:

Giáo viên giảng dạy tại trung tâm phải là giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng đảm bảo tỷ lệ tối đa 30 học viên/giáo viên. Về trình độ chuyên môn, giáo viên giảng dạy của trung tâm phải tốt nghiệp Đại học Sư phạm – Cao đẳng Sư phạm theo chuyên môn trung tâm giảng dạy. Trường hợp giáo viên có bằng Đại học, Cao đẳng khác thì phải có chứng chỉ sư phạm.

HOTLINE: 0931 333 162/ 0969 769 530

 

2.    Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

        THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ        

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

· Tờ trình xin thành lập trung tâm:

-   Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm.

-   Đơn phải có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường (xã) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.

-   Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm.

-   Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn xác nhận của UBND phường ( xã).

· Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

-   Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

-   Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

-   Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

-   Cơ sở vật chất của trung tâm:

+ Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

+ Nếu mặt bằng thuê mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành ).

+ Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty … phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.

+ Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.Nội dung Hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian ít nhất từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có.

-   Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

-   Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm:

+ Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

+ Bản sao văn bằng chuyên môn,văn bằng quản lý có thị thực.

+ Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh/thành phố nơi đặt trung tâm hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài)

-   Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán:

+ Lý lịch có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

+ Văn bằng có thị thực.

+ Phiếu khám sức khỏe.

+ Hợp đồng lao động : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản)

·   Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

HOTLINE: 0931 333 162/ 0969 769 530

 

3.    Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập.

- Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

HOTLINE: 0931 333 162/ 0969 769 530

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

 

VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: valaw.vn

 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, thu tuc thanh lap trung tam ngoai ngu, giay phep, giấy phép, giấy phép trung tâm ngoại ngữ, giay phep trung tam ngoai ngu,