Tư vấn thành lập Trung Tâm Ngoại Ngữ, Tin học
9:37 14-02-2017

 

I.                  Cơ sở pháp lí thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

-         Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT

II.               Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý đủ tiêu chuẩn.

3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động kiên tục, đúng lịch trình của khoá học.

4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

III.           Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học)

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

IV.           Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học)

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

V.               Thẩm quyền, thời gian, lệ phí cấp

Thẩm quyền: Sở Giáo Dục

Lệ phí: không

Thời gian: 15 ngày làm việc

DANH SÁCH TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP CHO VALAW.

-         Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

-         Danh mục trang thiết bị, đồ dùng dạy học;

-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê nhà, đất có công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 1 năm (Nếu thuê nhà của cơ quan, đơn vị, trường học phải có ý kiến của Công đoàn cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên);

-         Phương án phòng cháy chữa cháy được Công an PCCC phê duyệt;

-         Bảng dự kiến thu chi học phí;

-               Hồ sơ nhân sự:

+ Hồ sơ Giám đốc (Phó Giám đốc) Trung tâm: lý lịch, bản sao văn bằng, xác nhận quá trình giảng dạy, bản sao công chứng CMND, bản sao công chứng sổ hộ khẩu, phiếu khám sức khỏe.

+ Hồ sơ giáo viên: danh sách giáo viên, bản sao công chứng văn bằng của mỗi giáo viên

+ Hồ sơ của nhân viên, Kế toán: danh sách cán bộ nhân viên, Lý lịch, các bản sao công chứng văn bằng, Hộ khẩu và CMND.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép, dịch vụ làm giấy phép nhanh, thành lập trung tâm ngoại ngữ

                    Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

 

 

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học,