Giấy phép kinh doanh nhà thuốc

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC
12:47 28-09-2021

Nhà thuốc là một trong những cơ sở bán lẻ thuốc phổ biến hiện nay.Xin giấy phép mở nhà thuốc là một trong những thủ tục có yêu cầu pháp lý khá nghiêm ngặt bởi mở nhà thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay,

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?