Tag 0 - 203: điều kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn

Điều kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn
0:00 08-08-2016

Khi ly hôn, bên cạnh vấn đề tài sản thì vợ chồng còn phải thống nhất với nhau xem ai sẽ là người trực tiếp nuôi con. Nếu không thể thỏa thuận được thì việc tìm hiểu các quy định của pháp luật sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp để giành quyền nuôi con.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?