Điều kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn
0:00 08-08-2016

Điều kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn

1.   Quyền nuôi con sau ly hôn

Khi ly hôn, bên cạnh vấn đề tài sản thì vợ chồng còn phải thống nhất với nhau xem ai sẽ là người trực tiếp nuôi con. Nếu không thể thỏa thuận được thì việc tìm hiểu các quy định của pháp luật sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp để giành quyền nuôi con.

quyền nuôi con sau khi ly hôn

2.   Căn cứ xác định quyền nuôi con thuộc về ai

Trước hết, vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Nếu không thể thỏa thuận được thì áp dụng các nguyên tắc theo quy định pháp luật để giải quyết.Theo đó, để quyết định giao con cho ai thì Tòa án dựa vào căn cứ về quyền lợi mọi mặt và hướng tới tương lại tốt đẹp của con. Có thể xem xét đến các yếu tố sau :

Thứ nhấtlà độ tuổi của con :

a)     Nếu con dưới 36 tháng tuổi thì được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc không muốn trực tiếp nuôi. Trường hợp này, người mẹ có ưu thế hơn về quyền nuôi con.

b)     Nếu con từ 7 tuổi trở lên thì vợ chồng có lợi thế ngang nhau trong việc giành quyền nuôi con. Tòa án sẽ xem xét đến nguyện vọng của con.

Thứ hailà xem xét hai phương diện sau đây để quyết định việc trao quyền nuôi con cho vợ hoặc chồng:

a)  Điều kiện về vật chất như: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập, đi lại,… mà mỗi bên có thể dành cho con. Có thể thấy người nào có điều kiện tốt hơn về tài sản, thu nhập, công việc,… thì sẽ có lợi thế hơn nên thông thường, người cha sẽ có lợi thế hơn về mặt này.

b)  Các yếu tố về tinh thần như: chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục, dành tình cảm cho con,….Về mặt này người mẹ thường có lợi thế hơn.

Tòa án sẽ xem xét đồng thời các yếu tố trên để đưa ra quyết định giao con cho ai. Để giành quyền nuôi con thì bạn phải chứng minh được mình có thể đảm bảo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển và tương lai của con.

3.    Các tài liệu cần thiết:

Ngoài yêu cầu được nuôi con trong đơn ly hôn hoặc ghi nhận tài Toà án, để chứng minh cho yêu cầu người nộp đơn cần cung cấp:

a) Bản sao Giấy Khai sinh của các con;

b) Giấy tờ để chứng minh chỗ ở  như hộ khẩu, giấy tờ nhà đất (nếu có);

c) Giấy xác nhận thu nhập hoặc hợp đồng lao động (nếu có);

d) Và các tài liệu chứng minh cho yêu cầu.

điều kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn, dieu kien gianh quyen nuoi con sau khi ly hon,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?