Tag 0 - 230: THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện như thế nào, thời gian bao lâu, hồ sơ gồm những gì?
0:00 19-08-2016

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện như thế nào, thời gian bao lâu, hồ sơ gồm những gì?

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?
0:00 18-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO? trình tự thực hiện, hồ sơ cấp, cơ sở pháp lý

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ: trường hợp được cấp,hồ sơ, giải quyết, thời hạn

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: trình tự thực hiện, hồ sơ xin cấp, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?