Tag 1 - 204: quyen và nghia vu cua cha me doi voi con sau khi ly hon

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn
0:00 08-08-2016

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng nhưng sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có một mối ràng buộc với nhau là con cái. Mỗi người dù trực tiếp nuôi con hay không đều có quyền và nghĩa vụ riêng.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?