Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn
0:00 08-08-2016

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn

1.    Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng nhưng  sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có một mối ràng buộc với nhau là con cái. Mỗi người dù trực tiếp nuôi con hay không đều có quyền và nghĩa vụ riêng.

Về nguyên tắc, sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

quyền nuôi con sau ly hôn

2.    Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

i)                   Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

ii)                Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

iii)              Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

3.    Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

i) Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

ii) Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn, quyen và nghia vu cua cha me doi voi con sau khi ly hon,

Các tin tức cùng chuyên mục:

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?