Tag 1 - 205: thu tuc xac dinh cha me con

Thủ tục xác định cha mẹ con
0:00 08-08-2016

Con chung trong thời kì hôn nhân được xác định theo nguyên tắc suy đoán pháp lí đã được quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, để truy nhận cha cho con hay để xác định mối quan hệ cha mẹ con hợp pháp thì cần thực hiện

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?