Thủ tục xác định cha mẹ con
0:00 08-08-2016

Thủ tục xác định cha mẹ con

Con chung trong thời kì hôn nhân được xác định theo nguyên tắc suy đoán pháp lí đã được quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, để truy nhận cha cho con hay để xác định mối quan hệ cha mẹ con hợp pháp thì cần thực hiện thủ tục xác định cha mẹ con. Cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con

Hai cơ quan có thẩm quyền xác định cha mẹ con là: cơ quan đăng kí hộ tịch và Tòa án trong từng trường hợp như sau:

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền trong trường hợp không có tranh chấp.

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp người có yêu cầu chết.

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

thủ tục xác định cha mẹ con

2. Ai có quyền yêu cầu xác định cha mẹ con?

1. Cha, mẹ, con đã thành niên không bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu trong trường hợp cơ quan đăng kí hộ tích có thẩm quyền giải quyết;

2. Cha, mẹ, con, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án trong trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải quyết;

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; xác định con cho cha, mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong các trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải quyết:

a) Cha, mẹ, con, người giám hộ;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

 

 

thủ tục xác định cha mẹ con, thu tuc xac dinh cha me con,

Các tin tức cùng chuyên mục:

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?