Tag 2 - 230: đầu tư

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
0:00 12-01-2018

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm điều kiện thành laaoj, hồ sơ thành lập, trình tự thủ tục thành lập

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
0:00 05-04-2017

Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất mang hàm lượng công nghệ cao, hiệu quả về mặt kinh tế lớn, cải thiện trình độ của người lao động Việt Nam và có nhiều tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm
Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
0:00 17-11-2016

Bạn muốn kinh doanh Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán nhưng chưa biết cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? VALAW sẽ giới thiệu đến bạn điều kiện kinh doanh Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, cơ quan thực hiện thủ tục liên quan đến ngành nghề này.

Xem thêm
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
0:00 17-11-2016

Bạn muốn kinh doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nhưng chưa biết cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? VALAW sẽ giới thiệu đến bạn điều kiện kinh doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, cơ quan thực hiện thủ tục liên quan đến ngành nghề này.

Xem thêm
Tư vấn đầu tư chứng khoán
0:00 16-11-2016

Bạn muốn kinh doanh ngành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán? Sau đây VALAW sẽ giới thiệu đến bạn điều kiện kinh doanh ngành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán, cơ quan thực hiện thủ tục liên quan đến ngành nghề này.

Xem thêm
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
0:00 29-08-2016

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân khô

Xem thêm
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)
0:00 26-08-2016

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)

Xem thêm
Trình tự, hồ sơ, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào?
0:00 19-08-2016

Trình tự, hồ sơ, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào? thẩm quyền thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị, tài liệu xác nhận, trình tự thủ tục thực hiện

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?