Tag 2 - 699: ĐĂNG KÝ BẢNG LƯƠNG

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
14:58 02-12-2020

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?