ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
14:58 02-12-2020

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

HOTLINE: 0931.333.162

I. KHI NÀO PHẢI ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG.

* Theo quy định tại nghị định 121/2018/NĐ_ CP: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy các doanh nghiệp cần phải đăng ký thang lương, bảng lương trong trường hợp doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên. Đối với danh nghiệp dưới 10 lao động mặc dù được miễn thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương nhưng vẫn có thể tiến hành thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương và định mức lao động.

II. CÁCH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh:

- Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

- Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.

- Áp dụng mức lương tối thiểu đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

- Nếu làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%.

- Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

HOTLINE: 0931.333.162

II. HỒ SƠ

- Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương (ghi rõ địa chỉ điện thoại người liên hệ)

- Hệ thống, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung.

- Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề công việc trong thang, bảng lương (quy định rõ các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn, vi tính, ngoại ngữ , kinh nghiệm yêu cầu về công việc đối với từng chức danh trong công ty).

- Biên bản doanh nghiệp thông qua thang bảng lương

- Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp

- Ý kiến tham gia của BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH lâm thời (trường hợp không có công đoàn thì lấu ý kiến tham gia của toàn thể người lao động trong công ty)

HOTLINE: 0931.333.162

V. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ STARLAW

- Tư vấn các trường hợp, điều kiện để đăng ký thang lương, bảng lương đầy đủ và chính xác nhất;

- Đảm bảo về mặt thời gian được thực hiện đúng như cam kết của chúng tôi trong hợp đồng cung ứng dịch vụ;

- Hồ sơ được xử lý nhanh chóng, không gây phiền hà cho khách hàng;

- Tiết kiệm tối đa về mặt thời gian cũng như chi phí cho khách hàng;

- Tư vấn tận tâm, nhiệt tình và chuyên nghiệp;

- Đảm bảo quy trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

 

XEM THÊM: ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

 

 

 

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG, ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, ĐĂNG KÝ BẢNG LƯƠNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?