Tag 3 - 206: cac quyen lien quan den xac dinh quan he cha me con

Xác định quan hệ cha mẹ con
17:44 08-08-2016

Con sinh ra luôn có cha mẹ nhưng cha mẹ con theo quan hệ huyết thống chưa chắc đã đương nhiên là cha mẹ con hợp pháp theo các nguyên tắc của pháp luật

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?