Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Thương Hiệu
0:00 25-07-2016

Chúng tôi là một trong những thương hiệu luật lớn của Việt Nam sẽ giúp bạn đăng ký thương hiệu. Cùng với nhiều chuyên viên giàu kinh nghiệm trong tư vấn và lập hồ sơ đăng ký thương hiệu , bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ  của cá nhân và doanh nghiệp, chúng tôi là một trong những thương hiệu luật lớn của Việt Nam sẽ giúp bạn đăng ký thương hiệu , hướng dẫn, lập hồ sơ và tư vấn các vấn đề khác mà bạn đang vướng mắc 

Hồ sơ đăng ký thương hiệu 

Tài liệu tối thiểu: 

1)     Tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm 02 bản
2)     Mẫu nhãn hiệu kích cỡ ≤ 8cm ×8cm  09 mâu
3)     Chứng từ lệ phí 01 bản
Các tài liệu khác:
4)     Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu ( giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng hoặc tài liệu xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm) 01 bản
5)     Tài liệu xác nhận người thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác ( chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn , hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động) 01 bản
6)     Quy chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận 01 bản
7)     Giấy  phép hoặc quyết định thành lập tại các tổ chức  xác nhận chức năng thẩm quyền quản lý nhãn hiệu tập thê/ nhãn hiệu chứng nhận 01 bản
8)     Giấy cho phép đăng ký địa danh của cấp hành chính đối với nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận có chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa dịch vụ 01 bản
9)     Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên ( bản sao đơn đầu tiên nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế) 01 bản
10)Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các dấu hiệu đặc biệt : tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu của cơ quan, tổ chức chính trị 01 bản
11)Tài liệu chứng minh tư cách đại diện của chủ đơn ( giấy ủy quyền gốc của người nộp đơn, giấy tờ xác nhận đạ diện của chủ đơn là người  đại diện heo pháp luật của tổ chức đăng ký nhãn hiệu hoặc là người đó ủy quyền

,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?