Tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
0:00 25-07-2016

Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền xuất phát từ các sáng tạo trí tuệ cả con người (như tác phẩm văn học – nghệ thuật, khoa học, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch điện tự, chỉ dẫn địa lỹ, nhãn hiệu, tên thương mại...) Để có được các thành quả sáng tạo trí tuệ như vậy, cong người cần phải đầu tư chất xám, trí tuệ, công sức, tiền bạc, có nỗ lực trong hoạt động sáng tạo trí tuệ phải có lợi ích nào đó từ những nỗ lực này.

 

Bằng việc dành sự bảo hộ cho các tài sản trí tuệ, những nỗ lực sáng tạo trí tuệ như vậy sẽ được khuyến khích và các ngành công nghiệp sựa trên các sản phẩm sáng tạo như vậy có thể phát triển vì mọi người nhìn thấy rằng các sản phẩm như vậy mang lại sự đền bù về mặt tài chính. Bản chất của những sản phẩm mang tính sáng tạo là khả năng tạo ra lợi nhuận cao. Do đó, quản ls tốt vấn đề Sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng doanh thu, lợi nhuận cũng như các chỉ số tăng trưởng hàng năm của doanh nghiệp.

Ví dụ:  Trong các ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động. Phải đầu tư trong nhiều năm và có thể phải chi đến hàng trăm triệu bảng Anh (hoặc yên, rand, lia hoặc USD) cho hoạt động nghiên cứu và triển khai (thời gian dành cho việc nghiên cứu để tạo ra, thử nghiệm cũng như để thực hiện các thủ tục xin phép chính phủ cho lưu hành sản phẩm) mới có thể đưa một sản phẩm điện thoại mới thì công ty sản xuất điện thoại ấy đã tạo ra các phần mềm, phần cứng, các ứng dụng tối ưu cho dòng sản phẩm điện thoại của họ nhằm phục vụ nhu cầu của từng nhóm khách hàng…

 


Nếu không có sự bảo hộ quyền sáng chế, công ty như nêu trên sẽ đối mặt với những thiệt hại về mặt kinh tế do hành vi “chiếm đoạt” của các đối thủ cạnh tranh. Nếu không có sự bảo hộ nhãn hiệu, công ty không thể xây dựng được “uy tín thương hiệu” mà hy vọng là có thể tồn tại vượt ra khỏi thời gian bảo hộ sáng chế…


Nếu không được bảo hộ theo các điều ước quốc tế và luật sở hữu trí tuệ thì các công ty dược như trên sẽ không nỗ lực thực nghiệm trong việc tìm kiếm các sản phẩm viễn thông kết nối mọi người gần nhau hơn. Như bạn có thể thấy trong ví dụ ngắn gọn này, nếu không có sự bảo hộ được nêu ở trên mọi người trên thế giới có lẽ đã không gần gũi với nhau dù ở cách xa cả nửa địa cầu như hiện nay…


Quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể giúp mở rộng phạm vi bảo hộ những đối tượng khác như sự biểu hiện văn hóa bất thành văn và không được ghi âm của nhiều nước đang phát triển mà thường được biết đến dưới tên văn hóa dân gian. Với sự bảo hộ như vậy, những đối tượng này có thể được khai thác vì lợi ích của quốc gia có nền văn hóa đó.


 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Thật bất công nếu một người bỏ vốn đầu tư, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới cũng như đầu tư cho quảng cáo, khuyến mại để người tiêu dùng các sản phẩm mới cũng như đầu tư cho quảng cáo, khuyến mại để tiêu dùng biết và mua sản phẩm trong khi một người khác không phải tốn kém vẫn bán được hàng do nhái sản phẩm của người khác. Đây chính là chức năng tạo dựng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh của cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung cũng như bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói riêng. Bằng cơ chế bảo hộ độc quyền, pháp luật sở hữu trí tuệ chống mọi hành vi sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ cũng như những hành vi bộc lô, sử dụng trái phép thông tin bí mật được bảo hộ.. từ đó tạo dựng và bảo vệ được môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa cá doanh nghiệp

,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?