LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM
17:17 25-07-2016

Cũng như bao dịch vụ khác, Dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội của chúng tôi cung cấp Dịch vụ lập Báo cáo tài chính riêng đã đang là giải pháp được hàng trăm doanh nghiệp lựa chọn.

Hầu hết các doanh nghiệp khi mới thành lập tài chính đều rất eo hẹp nên nhà quản trị doanh nghiệp thường chọn giải pháp tự mình kê khai thuế hoặc tuyển nhân viên kế toán ít kinh nghiệm nhằm giảm thiểu chi phí. Nhưng thực tế là đến cuối kỳ các doanh nghiệp mới hoàn hành khâu kê khai thuế, còn hệ thống sổ sách thì chưa hoàn thành, hoặc chưa hoàn thiện. Điều này sẽ gây rủi ro lớn cho doanh nghiệp khi quyết toán thuế.

 

 

Xuất phát từ những rắc rối gặp phải của doanh nghiệp, chúng tôi đưa ra giải pháp cho quý vị là gói “Hoàn thiện báo cáo tài chính” nhằm gỡ rối, hoàn thiện hệ thống kế toán, tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro cho các doanh nghiệp.

   Đối tượng khách hàng:Tất cả các doanh nghiệp

   Chi phí:Tùy theo hồ sơ của doanh nghiệp. Có giá từ 1.000.000 đ

“KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG LÀ NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI”

,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?