THỦ TỤC KHAI THUẾ SAU THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
11:20 09-08-2016

THỦ TỤC KHAI THUẾ SAU THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thủ tục kê khai và nộp thuế môn bài sau khi thành lập doanh nghiệp mới: 

  • Thời hạn nộp thuế môn bài:Doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai nộp thuế môn bài theo mẫu 01 Thông tư 156/2013 và nộp thuế môn bài trong tháng thành lập. Nếu ngày thành lập là cuối tháng doanh nghiệp phải nộp trong thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp;
  • Mức thuế môn bài: Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 06 thì nộp cho cả năm và từ ngày 1 tháng 7 thì chỉ nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp là ½ năm theo mức thuế như sau:

Bậc thuế môn bài

Mức vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm (đồng)

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

 

Doanh nghiệp thành lập mới cần thông báo với cơ quan thuế về việc áp dụng phương pháp khấu trừthuế giá trị gia tăng:

THỦ TỤC KHAI THUẾ SAU THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Sau khi thành lập doanh nghiệp mới, doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ ngay sau khi có dấu pháp nhân doanh nghiệp phải nộp (mẫu 06/GTGT) gửi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc Thông báo mã số thuế.

Các loại hình doanh nghiệp mới thành lập, hợp tác xã mới thành lập nếu có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh đều có thể được đăng ký sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Đây là điểm mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC (Thông tư 119) quy định về cải cách và đơn giản  thủ tục hành chính về thuế có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014.

Kê khai tài khoản doanh nghiệp mới thành lập với cơ quan quản lý thuế

Sau khi thành lập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp phát sinh mở tài khoản tại ngân hàng doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo, kê khai các tài khoản mới mở với cơ quan thuế theo mẫu số 08 qui định tại thông tư số 156/2013 do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/11/2013. Doanh nghiệp phải kê khai trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày tài khoản được mở. Quá thời hạn 10 ngày doanh nghiệp chưa thông báo sẽ bị phạt vi phạm theo qui định pháp luật quản lý thuế.

Kê khai nộp thuế qua mạng đối với doanh nghiệp mới thành lập

Sau khi doanh nghiệp thành lập tại các địa bàn có hạ tầng cơ sở và công nghệ thông tin phát triển doanh nghiệpphải đăng ký kê khai và nộp thuế qua mạng. Doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thuế để nộp công văn đề nghị kê khai thuế qua mạng. Đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ với đơn vị có chức năng để mua chữ ký số và phần mềm kê khai thuế qua mạng theo qui định của pháp luật hiện hành.

Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài chính năm

Trong mọi trường hợp dù không phát sinh chi phí và doanh thu, thu nhập chịu thuế doanh nghiệp mới thành lập vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính theo đúng qui định cụ thể như sau:

 Doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ nộp Thuế giá trị gia tăng theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp các loại tờ khai:

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, THỦ TỤC khai thuế sau khi thành lập doanh nghiệp, thu tuc khai thue sau khi thanh lap doanh nghiep, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội,