THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
11:33 10-08-2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 

Trong thời đại kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, thì cuộc chiến cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trong cuộc ganh đua đó, các doanh nghiệp sử dụng mọi giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung ứng dịch vụ. Một trong những hình thức xúc tiến thương mại mà ta không thể không kể đến đó là hình thức khuyến mại. Pháp luật quy định có các trường hợp thương nhân phải thực hiện việc thông báo về chương trình khuyến mại trước khi tổ chức thực hiện khuyến mại.

1.    Các hình thức khuyến mại phải thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:

- Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

- Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

2.    Nội dung thông báo

Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

- Tên chương trình khuyến mại;

- Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

- Hình thức khuyến mại;

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

- Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

- Khách hàng của chương trình khuyến mại;

- Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

3.    Trình tự, thủ tục thông báo

Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại nêu trên phải gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại. Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại, Sở Thương mại ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Thương mại (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện).

Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:

- Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

- Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, thong bao ve viec to chuc thuc hien khuyen mai, giay phep, giấy phép, giấy phép khuyến mại, giay phep khuyen mai,